İklim Bilimcileri, Önümüzdeki Üç Yılın İklim Değişikliğiyle Mücadelede Çok Önemli Olduğunu Söyledi


Mümkün olan en iyi gelecek – daha az iklim felaketi, yok oluş ve insan ıstırabı olan – küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamayı içerir. Ancak bunun gerçekleşmesi için yeni bir rapor, sera gazı seviyelerinin 2025 yılına kadar düşmeye başlaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres Pazartesi günü Birleşmiş Milletler’in önde gelen iklim organı olan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin yeni raporunu açıklarken “İklim felaketine giden hızlı bir yoldayız” dedi.

“Bu kurgu ya da abartı değil” diye ekledi. “Bilimin bize söylediği, mevcut enerji politikalarımızın sonucu olacak. Küresel ısınmayı 1,5 derecenin iki katından fazla artırma yolundayız.”

2016’da hemen hemen her ülke, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelere kıyasla 2 santigrat derecenin çok altında, ideal olarak 1,5 santigrat derece ile sınırlayarak en kötü iklim etkilerini savuşturma sözü veren Paris iklim anlaşmasını imzaladı. Ama dünya zaten 1.1 santigrat derece ısındıve bu yeni rapor, insanlar enerji ve gıdayı nasıl elde ettiklerinden, inşa etme ve hareket etme biçimlerine kadar yaşam biçimlerini hemen ve kökten değiştirmezlerse, daha yüksek sıcaklık hedeflerinin yakında ulaşılamayacak hale gelebileceğini açıkça ortaya koyuyor.

Raporun ortak yazarlarından biri olan Imperial College London’dan Jim Skea yaptığı açıklamada, “Küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece (2,7 Fahrenhayt derece) ile sınırlamak istiyorsak, ya şimdi ya da asla,” dedi. “Tüm sektörlerde acil ve derin emisyon azaltımları olmadan, bu imkansız olacaktır.”

Skea, IPCC’nin Altıncı İklim Değerlendirmesi’nin üçüncü ve son bölümü olan “İklim Değişikliği 2022: İklim Değişikliğinin Azaltılması” adlı rapora katkıda bulunan dünya çapındaki yüzlerce bilim insanından biriydi. Son aylarda yayınlanan önceki taksitler, zaten burada iklim etkilerini özetliyor ve muhtemelen gelecek olanların yanı sıra bu etkilere uyum sağlamanın yollarını listelemek.

Yoğunlaşan ısı dalgaları ve sellerden artan gıda kesintilerine kadar sürekli kötüleşen iklim etkileri karşısında insanlar, son on yılı atmosfere her zamankinden daha fazla karbondioksit ve diğer sera gazları salmaya devam ederek yangına yakıt eklemek için harcadılar.

Yeni rapora göre, küresel ortalama emisyonlar 2019’da kabaca 59 gigaton karbondioksit eşdeğeri olarak ölçüldü; bu, 2010’daki seviyelerden yaklaşık %12 ve 1990’dakinden %54 daha yüksek. Bu şaşırtıcı bir artış.

Ancak artan emisyonların suçu herkese eşit olarak yüklenmez.

“Kişi başına en yüksek emisyona sahip hanelerin %10’u, orantısız şekilde büyük bir küresel paya katkıda bulunuyor. [greenhouse gas] yeni raporun bir özetine göre. Örneğin, 2019’da Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletlerinin küresel sera gazı emisyonlarının %0,6’sını saldığı tahmin ediliyor.

Yaygın iklim hasarını önlemenin tek yolu, bu eğilimi derhal durdurmaktır. Rapora göre, 1,5 santigrat derecelik geleceği canlı tutmak için, dünya çapındaki insanlar toplu olarak 2025 yılına kadar emisyonlarını zirveye çıkarmalı ve ardından 2030 yılına kadar emisyonları %43 azaltmalıdır. Bu, en önemlisi, güçlü sera gazı metan emisyonlarını 2030 yılına kadar %34 oranında azaltmayı içerir.

Son olarak, 2050 yılına kadar insanlar net sıfır emisyona ulaşmalıdır; bu, atmosferden çıkardıkları emisyon seviyelerinin aynısını atmosfere saldıkları zaman olacaktır.

Bilim adamları, tüm bu son tarihlere ulaşılsa bile, yüzyılın sonunda bu seviyenin altına dönmeden önce, küresel ortalama sıcaklıkların 1,5 santigrat dereceyi geçici olarak aşacağı veya “aşacağı” konusunda uyarıyorlar.

Rapora göre, 2,0 santigrat derecelik geleceğin bile ulaşılabilir olması, 2025 yılına kadar küresel emisyonların zirveye ulaşmasını, ardından 2030 yılına kadar emisyonların %27 azaltılmasını ve 2070’lerin başında net sıfır emisyona ulaşılmasını içeriyor.

Belki de emisyonları azaltmanın en büyük yolu, fosil yakıtlardan hızla yenilenebilir ve diğer alternatif enerji biçimlerine geçmektir. İklim modellemesine göre, ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak, 2050’de küresel kömür, petrol ve gaz kullanımını 2019 seviyelerine kıyasla kabaca %95, %60 ve %45 oranında azaltmayı içeriyor.

Skea, “İklim değişikliği, yüzyılı aşkın süredir sürdürülemez enerji ve arazi kullanımının, yaşam tarzlarının ve tüketim ve üretim kalıplarının sonucudur.” Dedi. “Bu rapor, şimdi harekete geçmenin bizi nasıl daha adil ve daha sürdürülebilir bir dünyaya taşıyabileceğini gösteriyor.”

Raporun yayınlanması, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının ani enerji maliyetlerini ve aynı şekilde Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer yerlerdeki konuşmaları daha hızlı tetiklemesiyle geldi. Rus fosil yakıtlarından uzaklaşmak.

“Şu anda zorlu bir süreçten geçiyoruz. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas, karadaki mücadeleyi iklim değişikliğini sınırlama mücadelesine bağlamadan önce Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’daki bu acımasız savaşı öğrendik” dedi. “En iyi ihtimalle bu, fosil enerji kullanımının azaltılmasını hızlandıracak ve aynı zamanda yeşile geçişi hızlandıracaktır. En kötü durumda, bu gelişme nedeniyle iklim değişikliğini hafifletme çıkarlarına meydan okunacaktır.”


Kaynak : https://www.buzzfeed.com/zahrahirji/climate-change-report-warning-ipcc

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir