2022 gelinlik trendleri: Romantik ve özgür

Kemik biyopsisi, kemik içinde klinik ve radyolojik araştırmalar sonucu bir kitle düşünülmesi durumunda bu kitleden örnek alınıp patolojik incelemeye gönderilmesi için uygulanan işlemdir.

Kemik içindeki lezyonun biyopsi aşamasına gelebilmesi için ayrıntılı bir fizik tetkik ile klinik değerleme ve zorunlu ve uygun olarak yapılan radyolojik incelemelerin adamakıllı yapılmış olması önemlidir. Bu tetkikler bir uçtan bir uca sahiden biyopsi işleminin gerekip gerekmediği, gerekiyor ise lezyonun neresinden hangi yöntemle biyopsi alınması gerektiği ve patoloji incelemesi sırasında hangi ayırıcı tanıların olası olduğu belirlenmelidir.

Nasıl yapılır?

Kemikten biyopsi iki şekilde yapılabilir. Bunlardan en sık kullanılan yöntem, kemik iğnelerinin kullanıldığı kapalı biyopsi yöntemidir. Yerinde tasarlama, içten biyopsi ve tecrübeli bir patolog ile kemik tümörlerinin yüzde 90’ına kapalı biyopsi ile tanı konabilir. Doğru yerden biyopsi alındığını denetlemek için kemik kapalı biyopsi işlemi “skopi” adı verilen röntgen cihazı veya baskı lokalizasyonlarda bilgisayarlı tomografinin kılavuzluğunda alınır. Sıklıkla kemiğe giriş sırasında sedasyon adı verilen anestezi ile birlikte uygulanabilir.

Diğer bir usul ise daha fazla örnek almayı sağlayacak açık biyopsidir. Açık biyopside belirlenen bölgeye bir kesi yapılarak kemik içinde bir pencere açılır ve ot gibi yaşama açılan bu pencereden örneklenir. Daha fazla doku alma gibi avantajları olsa da, tümörden kanama olması, kırıklara neden olabilmesi, daha fazla anestezi gerektirmesi açısından dezavantajları vardır.

Nelere dikkat etmelidir?

Biyopsi esnasında en önemli risklerden biri biyopsi hattında tümörün kanaması ile bulaşmasıdır. Bu risk kapalı biyopsilerde çok düşüktür. böylece biyopsinin yapıldığı giriş noktası mutlaka ana cerrahinin planlandığı yara üstünde olmalı, mutlaka işaretlenmeli ve reel ameliyat esnasında çıkarılmalıdır. Açık biyopside ise kanama kontrolü, kemik penceresinin kırığa niçin olmayacak şekilde oval açılması ve oluşacak kan birikiminin dürüst dren uygulamaları ile terhis edilmesi fazla önemlidir. Kemik biyopsisi uygulamalarında enfeksiyon riski çoğunlukla düşüktür.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir